ОБУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

19 січня 2017 року№ 20 -О

Про порядок надання платних послуг, отримання та використання благодійних внесків закладами освіти району в 2017 році

Відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійництво та благодійні організації»; постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»; постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми діяльності» із змінами і доповненнями; Порядку одержання благодійних (добровільних) внесків і відшкодувань від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами, навчальними закладами, установами охорони здоров’я, культури, науки, спорту і фізичного виховання для потреб їхнього фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2000 № 1222; Порядку розподілу товарів, одержаних як благодійна допомога, і контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконання робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1295; з метою встановлення єдиних вимог до організації економічної, фінансово-господарської діяльності навчальних закладів району, упорядкування ведення облікової та звітної документації з даного питання,

Н А К А З У Ю:

1. Керівникам навчальних закладів:

1.1. Вжити заходів щодо переведення позакласної роботи, що здійснюється за благодійні кошти на платні послуги.

До 01.03.2017

1.2. Надавати платні послуги виключно відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми діяльності» із змінами і доповненнями та Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки, Міністерства фінансів від 23.08.2010 № 383/239/131 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами».

Постійно

1.3. Забезпечити інформування всіх учасників навчально-виховного процесу про порядок надання платних освітніх послуг, їх перелік, обґрунтування їх вартості, використовуючи інформаційні стенди, шкільну пресу тощо.

Постійно

1.4. Заборонити нав’язування учням та їх батькам платних освітніх послуг. Вибір батьками учнів платних освітніх послуг повинен здійснюватись лише на добровільній основі.

1.5. Здійснювати відкриття платних освітніх груп за наказом керівника на підставі заяв батьків учнів або угоди між батьками та керівником навчального закладу про надання їх дітям конкретних платних освітніх послуг із зазначенням керівників цих груп та зарахування до них учнів (за прізвищами).

1.6. Складати окремий розклад занять платних освітніх груп, затверджувати його в установленому порядку.

Постійно

1.7. Попередити вчителів, які залучаються до роботи в платних групах, про можливі зміни в їх педагогічному навантаженні протягом року, зважаючи на відсутність гарантії щодо можливості надання упродовж усього навчального року платних освітніх послуг, що запроваджуються в закладі.

1.8. Забезпечити в закладі дотримання принципів добровільності, прозорості, гласності благодійної діяльності.

Постійно

1.9. Забезпечити оформлення отриманої благодійної допомоги від органу громадського самоврядування (ради закладу, піклувальної ради, батьківського комітету тощо), інших юридичних та фізичних осіб за їх заявою чи актом передачі – актом про отримання благодійної допомоги (акт оформляється створеною керівником закладу комісією в 2-х примірниках, один із яких залишається в закладі, інший надається до бухгалтерії для оприбуткування, даний акт затверджується керівником закладу).

1.10. Забезпечити контроль за повнотою оприбуткування, правильністю витрачання та збереженням матеріальних цінностей, отриманих від благодійників.

Постійно

1.11. Використовувати отримані благодійні внески виключно за цільовим призначенням.

Постійно

1.12. Неухильно дотримуватися при визначенні непридатності товарно-матеріальних цінностей, встановленні неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту з подальшим списанням відповідно до вимог Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої сумісним наказом Державного казначейства, Міністерства економіки України від 10.08.2001 № 142/181.

Постійно

1.13. Звітувати перед учасниками навчально-виховного процесу, органами громадського самоврядування та іншими благодійниками про отриману благодійну допомогу та її використання.

Щоквартально

2. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти Сапізі Л.П.:

2.1. За зверненням керівника навчального закладу здійснювати калькуляцію вартості платних послу відповідно до економічної та фінансово-господарської діяльності навчального закладу.

Постійно

2.2. Забезпечити контроль за наданням платних послуг, надходженням коштів, благодійних внесків.

Постійно

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти Ю.С.Луцик

Питання? Відповідь!

Питання відсутні
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.