Відділ освіти Обухівської РДА

Районний методичний кабінет

план

роботи районного методичного об’єднання

вчителів історії та правознавства на 2016-2017 н. р.

Методична рада:

Овсієнко Наталія Федорівна – керівник методичного об’єднання,

"вчитель-методист";

Науменко Надія Олексіївна - секретар методичного об’єднання;

Нелепенко Тетяна Миколаївна –– відповідальний за вивчення та впровадження концепції національно – патріотичного виховання, "старший вчитель";

Біла Катерина Іванівна – відповідальна за вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду та за роботу з молодими спеціалістами , " "старший вчитель ".

І. Вступ. Результати роботи за минулий навчальний рік.

Мета роботи РМО: вдосконалення професійної компетентності педагогів і створення умов для активізації творчого потенціалу учасників педагогічного процесу засобами методичної роботи. У процесі роботи виконуються завдання, окреслені Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,Національною доктриною розвитку освіти, Програмою «Учитель», Державними стандартами базової середньої освіти.

Робота методичного об’єднання передбачає:

· діагностику утруднень учителів і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;

· удосконалення педагогічної майстерності;

· розробку основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів (олімпіади, конкурси, предметні тижні);

· вивчення, узагальнення, впровадження передового досвіду;

· створення банку даних інноваційних технологій;

· здійснення моніторингу ефективної діяльності членів методичного об’єднання;

· наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної компетентності молодих учителів;

· участь в атестації педагогічних працівників.

Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителеві у процесі розвитку його майстерності як сплаву професійних знань, умінь, навичок.

Діяльність РМО вчителів історії та правознавства багатопланова: проведення семінарів, дискусій, «ділових ігор», різних типів уроків, обговорення сучасних новітніх методик, технологій, досягнень психолого-педагогічної науки, обговорення результатів предметних олімпіад учнів, підготовка учнів до ДПА і ЗНО.

Напрями діяльності:

- формування історичних та правових знань старшокласників в умовах допрофільного та профільного навчання;

- проведення системної роботи по національно - патріотичному вихованню учнів;

- вибір і структурування навчально-виховного матеріалу в процесі викладання історії та правознавства на засадах інтеграції та гуманізації;

- розвиток педагогічної ініціативи, підвищення інноваційної культури вчителів історії та правознавства;

- виявлення та розвиток обдарованих учнів через залучення їх до науково-дослідницької діяльності;

До складу методичного об’єднання входить 27 педагогів. Згідно проведеної атестації, всі відповідають займаній посаді. Кращі вчителі мають нагороди, їм присвоєно звання." Вчителів-методист" – 3 ," Старший вчитель" – 10 , вчителів вищої категорії – 18, спеціалістів I категорії – 4 .

РМО вчителів історії та правознавства в 2015-2016 н. р. працювало над проблемою: "Технології розвитку критичного мислення на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін. Формування предметної компетентності".

Її вибір ґрунтується на проблемах області та району, які в свою чергу відповідають освітній політиці держави. Кожний учитель відповідно до цього визначає свою методичну тему й форму звіту. Майже всі члени РМО мають свою методичну папку (портфоліо), у якій відображено результати його діяльності, простежено зростання майстерності.

Протягом 2015 – 2016 навчального року робота всіх форм методичної роботи відповідала інтересам і потребам працівників. Характерною особливістю засідань методичного об’єднання було те, що вони проводились на базі навчальних закладів із відвідуванням уроків у вчителів, що дало змогу поєднати теорію і практику.

Так, 16 лютого 2016 року на базі Трипільської ЗОШ І-ІІІ ст.. було проведено семінар – практикум : "Національно-патріотичне виховання учнів на уроках історії та правознавства"( вчитель Нелепенко Т.М.).

Під час проведення круглого столу на тему : "Творчий портрет вчителя , який атестується", вчителі які атестувалися в 2015 - 2016 н.р.презентували свою роботу.

Професійна діяльність вчителів була спрямована на підвищення інтересу учнів до знань і активізації пізнавальної діяльності через різноманітні методи і форми організації навчання, за допомогою включення їх в активну пізнавальну діяльність.

Свідченням ефективності методичної роботи є якісні показники навчання і виховання дітей, їх участь у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з історії та правознавства, участь у Всеукраїнських, регіональних та районних конкурсах, робота в МАН, а також предметні декади, які проводились у школах.

Результати IIетапу (районного) Всеукраїнської учнівської олімпіади з Історії та правознавства показали, що найкраще були підготовлені учні Української ЗОШ І-ІІІ ст..№1 (вчителі - Красуцька Ольга Костянтинівна, Книш Ганна Леонорівна), Української ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 (вчитель - Завадько Людмила Віталіївна), Германівської ЗОШ І-ІІІст. та Германівської гімназії (вчитель - Біла Катерина Іванівна) , Трипільської ЗОШ І ІІІ ст..(вчитель –Нелепенко Т.М.) та Козинської ЗОШ І-ІІІ ст..(вчитель - Овсієнко Н.Ф.) , учні яких зайняли перші та другі місця.

Розвитку творчих здібностей учнів сприяє участь в роботі Малої Академії наук, але разом з тим учителям РМО слід звернути особливу увагу на роботу з обдарованими дітьми в Малій Академії наук.

Не всі навчальні заклади забезпечили участь своїх вихованців в олімпіадах з історії та правознавства.

Вибір форми занять РМО залежить від кваліфікації педагогів, від їхньої зацікавленості в освоєнні інноваційних форм роботи, від активності позицій і творчого потенціалу. Система діяльності РМО має тенденцію до пошуку сучасних форм роботи, підтримки інноваційного духу й творчого пошуку, удосконаленню напрацьованого і застосування нових підходів та ідей.

Проблема, над якою буде працювати методичне об’єднання у новому навчальному році: "Формування ключових компетентностей на уроках історії і правознавства".

II. Тематика засідань методичного об’єднання вчителів історії та правознавтва.

I засідання.

Серпень. 2016 р.

Мета: провести детальний аналіз роботи РМО вчителів історії та правознавства, розглянути перспективи подальшої професійної діяльності фахівців, обговорити особливості планування та реалізації завдань викладання курсів «Історія» та «Правознавства», визначити шляхи підвищення фахового рівня та професійної компетенції вчителів.

Зміст роботи

1.Аналіз роботи РМО вчителів історії та правознавства за 2015 - 2016н. р. та завдання на новий 2016 - 2017 н. р. (Звіт)

Соколенко В.І.., методист РМК

2. Актуальні проблеми та науково-методичне забезпечення викладання історії та правознавства в 2016 -2017 н.р.

Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу. Соколенко В.І.., методист РМК

3. Практичні аспекти викладання історії та правознавства . Календарно-тематичне планування.

Овсієнко Н.Ф.. ., керівник РМО, «вчитель-методист»

4. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання учнів на уроках історії та правознавства.

Соколенко В.І.., методист РМК

5. Результати проведення ЗНО та державної підсумкової атестації у 9-х та 11-х класах у 2015-2016 навчальному році.

Соколенко В.І, методист РМК

6. Обговорення та затвердження плану роботи РМО на 2016-2017 н.р.

Овсієнко Н.Ф ., керівник РМО, «вчитель-методист»

ІІ засідання. Лютий 2017 ( 22.02.2017р.)

на базі Семенівської ЗОШ І-ІІІст.

Тема: Використання інноваційних технологій на уроках історії та правознавства.

Мета: Впровадження інноваційних технологій як один із шляхів підвищення якості знань на уроках історії та правознавства.

Тема виступу Доповідач
Вчитель історії та правознавства Семенівської ЗОШ І-ІІІст. Мозговий В.В.
1. Використання інноваційних технологій на уроках історії та правознавства.
2. Результати II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії та правознавства. Соколенко В.І. Овсієнко Н.Ф.)
3. Підведення підсумків роботи семінару. Вироблення рекомендацій щодо подальшої роботи вчителів.

ІІІ засідання

Інструктивно-методична нарада

Квітень, 2017 р.

· Звіт роботи вчителів районного методичного об’єднання за рік. Організація в навчальних закладах району державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Квітень, 2017 р.

· Планування роботи районного методичного об’єднання на 2017-2018н.р.

Квітень, 2017р.

V. Підвищення фахового і методичного рівня членів методичного об’єднання.

§ Місячник педагогічної майстерності вчителів історії, правознавства, що атестуються. Лютий, 2017 р.

§ Самоосвіта вчителів.

§ Участь учителів у курсовій перепідготовці.

§ Робота з атестації педагогів

§ Підготовка вчителями творчих робіт, доповідей, виступів.

§ Тиждень ініціативи і творчості молодих учителів.

Квітень, 2017 р.

  • Участь у районній педагогічній виставці «Освіта Обухівщини – 2016».

§ Березень ,2017

§ Тиждень ініціативи і творчості молодих учителів.

Квітень, 2017 р.

VІ . Вивчення та поширення передового педагогічного досвіду.

Творча група вчителів історії та правознавства.

Проблема : "Від творчого вчителя до творчого учня"

VІІ . Вивчення рівня вихованості та знань, умінь і навичок учнів.

§ Моніторинг рівня навчальних досягнень з історії та правознавства учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Листопад 2016-2017 н. р.

Соколенко В.І., Овсієнко Н.Ф.

VІІІ . Організація позакласної роботи.

Участь в І та ІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, правознавства.

Жовтень – грудень 2016р.

  1. Участь в районній настановчій конференції членів МАН.

Жовтень 2016 р.

3. Тиждень правових знань. Грудень 2016р

4. Участь в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, правознавства

Січень-лютий 2017 р.

  1. Участь в районному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Лютий 2017р.
  1. Участь в районному фестивалі обдарованих дітей «Таланти твої, Обухівщина!».

Квітень 2017 р.

ІХ. Зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних кабінетів.

1. Проаналізувати навчально-методичну і матеріальну базу кабінетів історії, вжити заходи щодо її поліпшення.

Вересень 2016 р.

2. Систематизувати дидактичні матеріали, наочні посібники, наявні в кабінетах історії.

Протягом року

3. Вивчити стан документації та поновити відповідну документацію згідно з основними вимогами нормативних документів щодо посадових інструкцій працівників кабінетів.

Протягом року

4. Скласти перелік додаткової та науково-популярної літератури з історії та правознавства, що є у бібліотеці школи.

Вересень-жовтень 2016 р.

5. Поповнити навчальні кабінети дидактичним матеріалом.

Протягом року

Кiлькiсть переглядiв: 379