/Files/images/P5064552.JPG
РАЙОННЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Керівник РМО – КолінченкоО.М., учитель-методист КозинськоїЗОШ 1-Ш ст., знак МОНУ «Відмінник освіти України», педагогічний стаж -
Методичне об’єднання учителів української мови та літератури у 2015/2016 працює над проблемою «Розвиток учня як особистості в умовах компетентнісного підходу до навчання»
Шляхи вирішення проблеми:

• Вироблення в учнів системи та обсягу знань про мову і мовлення , мовних і мовленнєвих умінь і навичок, досвіду творчої діяльності та емоційно - ціннісного ставлення до світу, переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його компетентностей;

· Формування комунікативних, соціальних, інформативних, здоров»язберігальних компетентностей під час викладання предмету;

• ознайомитися з новими технологіями, що базуються на прогресивних підходах до навчально-виховного процесу (особистісно зорієнтованому, компетентнісному, соціокультурному, функціонально-комунікативному) та впроваджувати їх у практику викладання мови та літератури;

• створення ефективної системи розвитку та найповнішої реалізації природних, зокрема мовно-літературних здібностей учнів;

• пожвавити роботу із застосування комп’ютерних технологій на уроках словесності;

• вести систематичну роботу з підготовки учнів до ЗНО, звертати увагу на інструктаж для його учасників;

• стимулювати до друку в педагогічній пресі матеріалів з досвіду вчителів району;

• підвищення рівня фахової майстерності шляхом самоосвіти;

• зміцнення матеріальної бази кабінетів української мови та літератури.

Методичний день – 2 вівторок місяця
ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ РМО

Робота РМО вчителів української мови та літератури у 2015-2016 навчальному році буде базуватись на положеннях, означених у державних документах:

- Закон України «Про загальну середню освіту»;

- Державний стандарт базової та повної середньої освіти;

- Закон України «Про освіту»;

- Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»);

- Концепція 11-річної загальної середньої освіти;

- Указ Президента України «Про програму роботи з обдарованою молоддю»,а також на завданнях, означених у інструктивно-методичних документах МОН України стосовно реформування змісту системинавчання.

АНАЛІЗ РОБОТИ
районного методичного об’єднання учителів української мови та літератури за 2014/2015 навчальний рік

«Учитель повинен усе життя працювати над самовдосконаленням», - писав В.Сухомлинський. Відомо, що лише творчий учитель може сформувати творчу особистість. Тому головним завданням методичного об’єднання є розвиток у кожного вчителя того індивідуального стилю, який характеризує його професійну майстерність як складне соціально-педагогічне явище, що згідно Стандарту базової і повної середньої освіти визначається «… всією структурою особистості вчителя, є синтезом різноманітних його особистісних якостей, наукової освіченості, ідейної спрямованості, фахових знань, умінь і навичок».

У методичному об'єднанні вчителів української мови та літератури беруть участь 47 учителів із 22 ЗНЗ. Всі вчителі мають вищу освіту, 33 вищу кваліфікаційну категорію, 9 – 1 кваліфікаційну категорію, 5 осіб мають кваліфікаційну категорію спеціаліст, педагогічне звання «старший учитель» мають 3 особи, «учитель-методист» - 2. У 2014-2015 н.р. під час атестації підтвердили відповідність раніше присвоєнній кваліфікаційній категорії спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії та педагогічне звання «учитель-методист» - 1, «старший учитель» -3, присвоєно вищу кваліфікаційну категорію 3 учителям.

11 учителів пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».

Аналізуючи роботу вчителів за минулий навчальний рік, слід відзначити, що члени методичного об'єднання ознайомлені з досвідом роботи вчителів району та області. Значна увага приділялась вивченню пояснювальних записок до навчальних програм, опрацюванню нових Критеріїв оцінювання знань учнів, методичних листів та інших нормативних документів.

Районне методичне об’єднання вчителів словесників, працюючи над проблемою “Розвиток креативності та творчої обдарованості школярів шляхом особистісно зорієнтованого використання інноваційних технологій», особливу увагу приділяє:

- впровадженню ефективних форм і методів формування творчих здібностей учнів;

- обговоренню питань «Пошук методів для розвитку творчих здібностей, умінь учнів у процесі навчання», «Розвиток учня як особистості в умовах компетентісного підходу до навчання»;

- відвідуванню та обговоренню уроків членів районного методичного об’єднання;

- створенню методичної скарбнички “Нестандартні форми роботи з учнями на уроках української мови та літератури”;

- проведенню творчих звітів учителів.

Структура методичної роботи РМО складалася із роботи семінарів-практикумів, творчої педагогічної майстерні, мовного практикуму, стажувального майданчику для молодих учителів.

Всі засідання семінарів-практикумів мали різноманітну направленість, їх було проведено 4 протягом навчального року.

Так перше засідання було проведено за темою: «Методиці викладання української мови та літератури - нові підходи». Були розглянуті основні вимоги до сучасного уроку предмету, завдання членів методичного об’єднання у новому навчальному році. Також на засіданні було організоване ознайомлення з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. На друге засідання було винесено питання «Розвиток зв’язного мовлення на уроках української мови та літератури з використанням інноваційних технологій» на базі Григорівської ЗОШ 1-Ш ст . Були також розглянуті питання «Методика формування понять з теорії літератури як основи для розуміння творів і уміння їх аналізувати». На базі Дерев’янської ЗОШ 1-П ст. розглядались питання «Виховання духовності на уроках словесності» та «Шляхи реалізації змістових ліній Державного стандарту в процесі вивчення української мови та літератури». Відвідавши древній Київ у «Парку Київська Русь», під час круглого столу обговорили питання «Виникнення і розквіт літератури за часів Київської Русі».

Учні з предметів гуманітарного циклу займають призові місця: у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, МАН, мовно-літературних конкурсах

- Українська мова та література, Цуркан Ольга, 3 місце – учениця Козинської ЗОШ 1-Ш ст.

- МАН секція «Літературна творчість» ІІ (обласний етап), Цуркан Оля, 2 місце.

- 5 Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка ІІ (обласний) етап, Стригун Вікторія, 1 місце.

Учасники Ш етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін мають результати:

- Тимків Дарина – Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1, учитель Журба Л.Г. –

5 місце, 8 клас;

- Павроз Злата – Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1, учитель Журба Л.Г.- 9 місце, 9 клас;

- Христенко Світлана – Краснослобідська ЗОШ 1-Ш ст., учитель Овдієнко В.В., 17 місце, 11 клас;

- Сушко Микола – Григорівська ЗОШ 1-Ш ст., учитель Сушко О.М. – 2 місце, 9 клас.

Результати участі учнів району у Ш етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка:

- Стригун В.П. – Краснослобідська ЗОШ 1-Ш ст., учитель Бойчук Н.Я. – 5 місце, 6 клас;

- Цуркан Ольга – Козинська ЗОШ 1-Ш ст., учитель Козинської ЗОШ 1-Ш ст., учитель Колінченко О.М., 6 місце, 10 клас;

- Тимків Дарина – Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1, учитель Журба Л.Г., - 8 клас, 8 місце.

Результати участі учнів району у Ш етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика:

- Коротка Катерина – Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1, учитель Кальчук М.І., 3 клас, 2 місце;

- Баликов Антон – Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1, учитель Тимків Н.В., 7 клас, 7 місце;

- Сімоніка Євгеній – Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1, учитель Басенко Н.Ю., 10 клас, 9 місце.

Учитель української мови та літератури Тимків Наталія Володимирівна, Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1, стала автором: практикуму з української літератури: Літературія: рукопис зошита–практикуму з української літератури для 6 класу до підручника «Українська література» ( авт. О.М. Авраменко, вид-во: Грамота, 2014).

Учитель Трипільської ЗОШ 1-Ш ст. Цук Л.М. приймала участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015».

Проводились предметні тижні, літературні свята, конкурси, турніри допитливих.

Робота шкільного методичного об’єднання в наступному навчальному році повинна зосереджуватися на розкритті інтересів, нахилів та здібностей учнів з метою виявлення самостійної творчості кожної особистості, на подоланні розриву між теорією та практикою у вивченні української мови та літератури.

Методичне об’єднання учителів української мови та літератури у 2015/2016 н. р. буде працювати над проблемою «Розвиток учня як особистості в умовах компетентнісного підходу до навчання»

Завдання РМО на 2015/2016 н р.:

• вивчення та впровадження у практику досягнень психолого –педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;

• вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проводження уроку, позакласної та позашкільної роботи;

• здійснення заходів, спрямованих для переходу на новий зміст знак,структуру, термін навчання;

• оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями,

найдосконалішими формами та прийомами навчання учнів;

• виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази;

• залучення вчителів до участі в конкурсі "Учитель року", аукціонах педагогічних ідей, семінарах-практикумах тощо;

• забезпечити формування вимог до сформованості навичок само-і взаємоаналізу, до грамотного письма та культури мовлення учнів;

• забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;

• підвищення рівня загальнодидактичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу; • проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

• забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;

• створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльність педагогів; створення банку даних актуального досвіду .

План засідань РМО вчителів української мови та літератури

Семінари-практикуми

І ЗАСІДАННЯ

Серпень

ТЕМА. Методиці викладання мови та літератури - нові підходи.

МЕТА. Ознайомитися із особливостями вивчення української мови та літератури у ЗНЗ у 2015/2016 н.р.

Аналіз роботи РМО за минулий навчальний рік
2 Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, КОІПОПК щодо викладання української мови і літератури в 2015-2016 н.р.
Затвердження плану роботи районного методоб’єднання на 2015-2016 навчальний рік
4 Робота вчителів РМО щодо організації роботи з обдарованими дітьми(підготовка учнів до участі в олімпіаді, конкурсі української мови ім. П.Яцика, конкурсі-захисті рефератів МАН, творчих конкурсах).
5 Календар пам’ятних дат на 2015-2016 навчальний рік, огляд новин художньої та науково-методичної літератури
П ЗАСІДАННЯ
Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1 13 жовтня 2015 р.

Тема. Формування творчої особистості школяра – основне завдання

модернізації змісту мовної та літературної освіти

1. Психолого-дидактичні засади формування творчої особистості у процесі мовної літературної освіти.

2. Активні методи організації навчально-пізнавальної діяльності, які сприяють формуванню творчості й самостійності школярів.

3. Роль учителя-словесника у процесі становлення всебічно розвиненої особистості

4. Проблеми оптимального розвитку творчої самостійної діяльності учнів у школі.

Ш ЗАСІДАННЯ
Маловільшанська ЗОШ 1-П ст. 8 грудня 2015 р.

ТЕМА. Традиційні та інноваційні підходи у створенні креативної інтелектуальної особистості на уроках словесності (критичний аналіз методів, прийомів щодо створення моделі компетентної особистості).

(Бесіда за круглим столом).

2. Творчі звіти вчителів, які атестуються (визначення рейтингу педагогів серед колег РМО). Вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів-новаторів, нових освітніх технологій та систем.
3. Огляд новинок художньої та методичної літератури.
4. Про шляхи підвищення орфографічної грамотності учнів. (Творчий обмін досвідом).
5. Про підсумки ІІ, ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури та Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика, мовно-літературному конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
ІV ЗАСІДАННЯ
Трипільська ЗОШ 1-Ш 12 квітня 2016

ТЕМА. Використання електронних засобів навчання на уроках української філології як засіб формування комунікативної компетентності учнів.

МЕТА. Формування потреби різнобічного розвитку власних здібностей і нахилів, оволодіння сучасними методами оперування знаннями, уміннями використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології (Інтернет, дистанційні форми навчання та ін.);

Використання мультимедійних технологій на уроках української мови та літератури. Обмін думками, досвідом
Впровадження сучасних педагогічних інформаційних технологій, використання можливостей єдиного інформаційного центру.
Огляд новин методичної літератури з даної теми
Розробка концепції створення уроків із застосуванням електронних засобів
АТЕСТАЦІЯ

1. Проходження курсової перепідготовки (за графіком).

2. Відвідування відкритих уроків учителів, які атестуються на вищу категорію та звання.

3. Творчий звіт учителів, що атестуються на вищу категорію та звання (із використанням відеоматеріалів відкритих уроків та позакласних заходів,комп’ютерна презентація методичних знахідок).

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

1. Провести II етап (районний) Всеукраїнської олімпіади . Організувати підготовку до ІІІ етапу.

2. Активізувати роботу з учнями щодо залучення їх до МАН.

- літературна творчість;

- українська мова;

- українська література;

- журналістика.

3. Активізувати роботу з учнями щодо міжшкільних факультативів.

4. Взяти участь у конкурсі ораторського мистецтва.

5. Взяти участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика. Організувати підготовку учнів у ІІІ етапі (обласному) .

6. Взяти участь у III етапі (обласному) Всеукраїнської олімпіади.

7. Провести зустріч обдарованих дітей з письменниками, науковцями.

8. Впроваджувати дистанційне навчання, комп'ютерні програми.

9. Співпраця з викладачами ВНЗ.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

1.Провести семінари (план засідань).

2.Продовжити роботу по створенню відеотек, комп’ютерних та дистанційних програм (на базі шкіл):

3.Організувати екскурсії до літературного та художнього та інших музеїв.

4.Організувати взаємовідвідування шкільних музеїв, світлиць.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

1.Самоосвіта вчителів(захист авторських проектів та розробок, методичні презентації)

2.Створення інформаційної бази

3.Створення і робота школи педагогічної майстерності , школи вдосконалення педагогічної майстерності, школи становлення молодого вчителя

4. Огляд-конкурс кабінетів української мови та літератури (жовтень- квітень).

5. Панорамні уроки (вчителів, які атестуються на вищу категорію та звання)

6 .Робота педмайстерень (вчителі, які мають педагогічні звання)

7.Теми для розгляду на засіданнях ШМО:

«Мислення та мовлення учнів: шляхи взаємодії»

«Формування мовленнєвої культури молоді»

« Пам’ять як фактор розвитку креативного мислення»

«Розвиток життєвих компетентностей при вивченні української мови та літератури»

«Мотивація творчості засобами словесності»

«Вплив засобів мистецтва на формування мистецтва на формування гармонійної особистості» «Креативна особистість учня та художній текст»

"Творча особистість учня й комп’ютер"

"Проблемне навчання на уроках мови та літератури"

"Проектне навчання: актуалізація творчості учня"

"Розвиток критичного мислення учнів на уроках мови та літератури"

"Розвивальне навчання на уроках мови"

"Дистанційне навчання українською мовою"

"Формування мовленнєвої культури учнів"

"Мовленнєво-комунікативні вміння учнів на уроках української мови"

"Мотив спілкування і розвиток діалогічного мовлення"

"Культура мовлення школярів: комунікативний аспект"

"Тестові технології в освітній системі"

"Вплив засобів мистецтва на формування гармонійної особистості"

4. Розробка й апробація авторських програм

План роботи опорних закладів освіти з української мови та літератури на базі Козинської ЗОШ 1-Ш ст. та Української ЗОШ 1-Ш ст. №1

Тема досвіду «Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури в умовах сталого розвитку»

Основною метою інтерактивного навчання є підготовка особистості до реального життя, формування громадянської позиції, перехід від особистості учня, що самоідентифікується, до особистості, яка самореалізується. Інтерактивні технології стимулюють потребу учня в реалізації свого потенціалу. Освітні та розвивальні цілі виступають як супутні.

Використання інтерактивного навчання дозволяє значно збільшити відсоток засвоєння інформації ( до 90%); навчання орієнтоване, на засвоєння знань, але й розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання.

Головним джерелом мотивації впровадження ІТ є інтерес самого учня, у результаті чого навчальній діяльності притаманний високий рівень активності. Учитель постає як рівноправний партнер учнів, виконує організаційні та консультаційні функції.

Структура методичної роботи РМО гуманітарного циклу
2015/2016 н.р.
1 Створення картотеки передового педагогічного вітчизняного та зарубіжного досвіду з визначеної проблеми листопад Методист РМК заступник з НВР
2 Обмін інформацією про сучасні науково-методичні, дидактичні, виховні, управлінські, наукові та практичні досягнення з визначеної проблеми постійно Методист РМК заступник з НВР
3 Пошук власних ефективних та оптимальних форм і методів організації навчально-виховного процесу постійно Методист РМК заступник з НВР
4 Надання консультацій, методичної допомоги навчальним закладам з реалізації проблеми постійно Методист РМК заступник з НВР
5 Збір та систематизація матеріалів з досвіду роботи із визначеної проблеми протягом року Методист РМК заступник з НВР
6 Розробка складових портфоліо задля моніторингу та діагностики рівнів організації діяльності в системі ІКТ постійно Методист РМК заступник з НВР
7 Надання консультативних послуг заступникам директорів з НВР шкіл району з питання використання критеріїв рівня володіння педагогічними працівниками інтерактивними технологіями постійно Методист РМК заступник з НВР
8 Складання переліку матеріалів, які можуть бути використані на засіданнях методичних об'єднань, творчих груп щодо вирішення проблеми впровадження ІТ у навчально-виховний процес листопад 2015 Методист РМК заступник з НВР
9 Розробка та застосування педагогічних технологій, методичних рекомендацій щодо використання ІТ в процесі планування уроків з української мови та літератури, що суттєво поліпшує результати навчально-виховного процесу грудень 2015 заступник з НВР методист РМК
10 Аналіз програмних засобів та їх адаптація до використання у фаховій діяльності педагогів по мірі надходження Методист РМК заступник з НВР
11 Проведення циклу шкільних, районних семінарів протягом року методист РМК
12 Розробка технологічних карт «Правила створення презентації», «Створення відео колекції», «Розробка навчального проекту»; січень 2016 Методист заступник з НВР, члени творчої групи
13 Проведення тренінгів, майстер-класів за запитом вчителів протягом року Методист РМК заступник з НВР
14 Поповнення відеобанку та банку ІКТ ресурсів, систематизація та каталогізація матеріалів протягом року Методист РМК заступник з НВР
15 Розробка критеріїв аналізу ІТ спрямованого уроку грудень 2015 Методист РМК заступник з НВР
16 Здійснювання моніторингу іноваційної діяльності. Підведення підсумків травень заступник з НВР методист РМК
Структура методичної роботи РМО гуманітарного циклу 2015/2016 н.р.
Зміст роботи Тема Дата Місце проведення Примітка
1 Учителі української мови та літератури
1 Постійнодіючий семінар-практикум 1 засідання Методиці викладання української мови та літератури – нові підходи серпень
2 засідання Формування творчої особистості школяра – основне завдання модернізації змісту мовної та літературної освіти 13.10.2015 Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1
3 засідання Традиційні та інноваційні підходи у створенні креативної інтелектуальної особистості на уроках словесності 08.12.2015 Маловільшанська ЗОШ 1-П ст.
4 засідання Використання електронних засобів навчання на уроках української філології як засіб формування комунікативної компетентності учнів 12.04.2016 Трипільська ЗОШ 1-Ш
2 Творча педагогічна майстерня Тема: «Науково-методичне забезпечення викладання укр.мови в умовах переходу на новий державний стандарт»
3 Мовний практикум Мерщій Ю.Я. Гранкіна Л.П. Перевірка мовних знань і вмінь на уроках української мови 13.10 08.12 12.04.2016 На базі шкіл де проводяться семінари
4 Індивідуальні та групові консультації Керівників МШО гуманітарного циклу, учителів щопонеділка
4 Читацька конференція Тема. «Ідеї Сухомлинського в практику роботи вчителів» Осінні канікули Лекційний зал
5 Опорні заклади Тема: «Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури в умовах сталого розвитку» Козинська ЗОШ 1-Ш ст. Українська ЗОШ 1-Ш ст. №1
6 Моніторинг якості знань учнів з української мови Українська мова 6 клас Травень
7 Видавнича діяльність Методичні рекомендації «Роль домашнього завдання у навчально-виховному процесі» лютий
Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 1543